Psykiatriska Perspektiv: Psykisk Hälsa

Swetz
Updated on

Psykodynamiskt perspektiv

Grundidén i det psykodynamiska perspektivet är att vi genom en försvarsmekanism håller bort tankar som är svåra, pinsamma eller traumatiska. Konflikter eller upplevelser som inte bearbetas leder till mentala symtom. Orsaken till psykisk sjukdom genom detta perspektiv är att till exempel någon har vuxit upp i många gräl och konflikter, personens föräldrar har separerat, mamma har försökt begå självmord som är en traumatisk upplevelse för ett barn att uppleva och individens föräldrar grälar fortfarande varje gång de ses. Personen har gått igenom något traumatiskt.
Behandlingar kunde ha varit fria föreningar där du låter personen prata fritt om hur han tänker och sedan fortsätter att låta honom bearbeta allt som får personen att känna som de gör.
Hypnos är en annan behandling där du hypnotiserar individen och har honom i nästan sovande tillstånd och låser upp sitt undermedvetna så att han kan bearbeta allt som ger honom dålig mental hälsa i sitt undermedvetna. Syftet med behandlingen hade varit att skapa balans i personens psyke och hjälpa honom att bearbeta det som får honom att må dåligt.

Beteendeperspektiv

Grundidén i beteendeperspektivet är att allt är objektivt, konkret och praktiskt. Det är alltid miljön som påverkar beteendet och alla människor föds utan speciella egenskaper och allt beteende lärs. Allt som personen har gått igenom. Till exempel kan traumatisk upplevelse, skilsmässa från föräldrarna och mycket problem som barn leda till att du inte spenderar mycket tid med vänner och börjar äta mindre. Det är bara för att nämna några exempel.
Behandlingar som erbjuds för psykiska frågor sett från detta perspektiv kan vara exponeringsterapi där du utsätts för till exempel ångest och gradvis blir av med den.

Kognitivt perspektiv

Negativ psykisk hälsa ur ett kognitivt perspektiv är där man tänker mycket negativt och omger sig med negativa tankar, vilket leder till att de till exempel inte vill träffa vänner eller äta så mycket, vilket fortsätter den negativa känslan som sedan leder tillbaka till negativ tankar där det fortsätter i en krets. Former av terapi som man kunde ha provat skulle ha varit att skriva en dagbok varje dag om hur han mår och sedan reflektera över det eller kanske kognitiv beteendeterapi förkortat CBT. CBT är en form av terapi där huvudsyftet är att hjälpa patienten att ändra sina tankar och beteenden så att de inte längre mår dåligt.

Medicinskt – biologiskt perspektiv

Enligt det medicinsk-biologiska perspektivet bör man titta på psykisk sjukdom på samma sätt som man ser på fysiska sjukdomar och ta reda på vad orsaken till en psykisk sjukdom är, vilket kan vara en obalans i serotonin, noradrenalin eller dopamin ämnen.
Vissa sjukdomar som orsakar psykisk sjukdom kan vara depression och schizofreni vilket är psykiska sjukdomar som kan vara ärftliga.
Hjälp mot psykisk sjukdom enligt detta perspektiv kunde till exempel ha varit bensodiazepiner som är ett mycket beroendeframkallande lugnande läkemedel, vilket är varför det bara ordineras med hög försiktighet. En annan hjälp som kan erbjudas är SSRI-läkemedel som försöker skapa balans i serotoninsändarsubstans eller SNRI som gör samma sak som SSRI men även i Noradrenalinsändarsubstansen.

-Artikel av Swetz

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *